تایید صحت اطلاعات

این صفحه دارای دو بخش می باشد . "اظهار نامه پلمپ دفتر تجاری" و "مدارک مورد نیاز

 

متقاضی می بایست در این صفحه صحت  اطلاعات خود را تایید نماید . این کار با کلیک کردن در قسمت " تایید اظهار نامه پلمپ و مدارک مورد نیاز" انجام خواهد شد .

 

 

015.jpg

 

 

 

در صفحه "مدارک مورد نیاز" ، کلیه مدارک مورد نیازی که متقاضی می بایست آن را حاضر نماید مشخص می شود .

 

 

017.jpg

 

 

چنانچه صحت تمامی اطلاعات از طرف متقاضی مورد تایید واقع شد ، با استفاده از کلید "پذیرش نهایی" کلیه اطلاعات درخواست به سازمان ارسال خواهد شد .

 

کاربران گرامی باید توجه داشته باشند که پس از پذیرش نهایی درخواست ، چنانچه مدارک مورد نیاز در موعد مقرر به ثبت شرکت ها واصل نگردد موجب بی اعتباری درخواست ارائه شده خواهد شد .

 

 

 

016.jpg