مقدمه

متقاضی گرامی

این فرم جهت ورود اطلاعات صورتجلسه تغییرات شرکت یا موسسه جنابعالی در نظر گرفته شده است. شما می توانید بدون مراجعه به اداره ثبت شرکت ها صورتجلسات خود را ثبت یا پیگیری نمایید. پس از ورود اطلاعات در سامانه اینترنتی و دریافت کد رهگیری از طریق همین سامانه تصمیمات اخذ شده را دنبال نموده و از محتوای آن مطلع شوید. پس از تکمیل فرم ها و ارسال آن به اداره ثبت شرکت ها ممکن است سه حالت برای صورتجلسه شما اتفاق بیفتد.

حالت اول زمانی است که صورتجلسه دارای نقص است. در این حالت برای شما ابلاغ رفع نقص ارسال شده و باید نقص صورتجلسه را رفع نمایید.

حالت دوم موقعی است که صورتجلسه شما رد می شود. دلایل رد صورتجلسه طی ابلاغی به شما اعلام می گردد. تا نسبت به صدور صورتجلسه جدید اقدام نمایید.

حالت سوم وقتی است که صورتجلسه تایید شده و جهت صدور آگهی به روزنامه ارسال می گردد. در این حالت نیز اطلاعات برای شما نشان داده خواهد شد.